properties 40 – 60 millions

฿800,000

ทาวน์เฮาส์ เขาย้อย เพชรบุรี    84.1 ตรว.      4 ห้องนอน    3 ห้องน้ำ     

฿1,500,000

ที่ดินเปล่า บรรพตพิสัย นครสวรรค์    13,441 ตรว.      ห้องนอน    ห้องน้ำ     

฿400,000

ที่ดินเปล่า ด่านขุนทด โคราช    186 ตรว.      ห้องนอน    ห้องน้ำ     

฿480,000

ที่ดินเปล่า ขุนตาล เชียงราย    1018 ตรว.      ห้องนอน    ห้องน้ำ     

฿800,000

ทาวน์เฮาส์ เขาย้อย เพชรบุรี    33.6 ตรว.      3 ห้องนอน    2 ห้องน้ำ     

฿1,700,000

อพาร์ตเมนต์ บางกะปิ กรุงเทพ    93 ตรว.      28 ห้องนอน    ห้องน้ำ     

฿2,600,000

บ้านเดี่ยว บางเขน กรุงเทพ    53 ตรว.      3 ห้องนอน    3 ห้องน้ำ     

฿3,000,000

บ้านเดี่ยว มหาชัย สมุทรสาคร    50.8 ตรว.      3 ห้องนอน    3 ห้องน้ำ